Hoe het begon ...

1ste vlagDe Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie werd opgericht op 3 oktober 1946.
Tijdens haar eerste bestaansjaren kende ze ongetwijfeld een enorme bijval en een ononderbroken succes.

De eerste dirigent was Jan SEGERS. Hij werd in 1957 opgevolgd door Hubert VAN VAECK, die later op zijn beurt achtereenvolgens werd opgevolgd door Hendrik KISLING, Frans NUPIE, Frans STORMS, Francis LANTIN en Frans Van Kerckhoven. De huidige dirigent is Bart Van Buggenhout.

De eerste voorzitter was Hoofdpolitiecommissaris Lucien DE KEYSER. Hij werd in september 1970 opgevolgd door Adjunct-Commissaris VAN DEN BOSCH, die nog datzelfde jaar wegens gezondheidsredenen ontslag nam en meteen werd opgevolgd door Adolf DE VOS, de inmiddels op rust gestelde Hoofdpolitiecommissaris. In 1985 gaf Adolf DE VOS zijn ontslag tijdens de algemene ledenvergadering. Hij werd opgevolgd door adjunct-commissaris Danny VAN GRUNDERBEECK. Tijdens de algemene ledenvergadering van 1992 werd deze laatste opgevolgd door commissaris Ghislain HERMAN.