5D M22908d

Op 23 november 2023 werd het nieuwe bestuur verkozen.

Van links naar rechts: erevoorzitter Yves, ondervoorzitter Willy, secretaris Inneke, penningmeester Marian, bestuurslid Sarah, materiaalmeester Viviane, voorzitter Georges, bibliothecaris Benny en feestbestuurder Ellie.

Wij wensen hen veel succes voor de toekomst van de Politieharmonie.