Onze voorzitter

Herman GhislainGhislain HERMAN werd geboren te Lier op 17 december 1958.

Zijn politiecarrière begon hij op 27 juni 1979 bij de cavalerie van de Rijkswacht te Brussel. Op 1 april 1981 maakte hij de overstap naar de politie van Mechelen. Aanvankelijk fungeerde hij in de mobiele interventie-eenheid en van 1984 tot 1997 werd hij afgedeeld in de permanentie van de officieren, eerst als assistent, nadien als teamoverste. In 1994 werd hij Hoofdinspecteur Eerste Klas.
Sedert 1 september 1997 kreeg hij de dagelijkse leiding over de dienst advies & vergunningen, een taak die hij nog steeds volbrengt.
Met de politiehervorming werd hij vanaf 1 april 2001 hoofdinspecteur. Op 1 april 2007 werd Ghislain benoemd tot politiecommissaris bij de lokale politie Mechelen.

Op 1 juli 1981 trad hij toe tot de Politieharmonie van Mechelen. In 1985 werd hij secretaris nadat de toenmalige voorzitter Hoofdcommissaris Adolf DE VOS opstapte en de secretaris Daniël VAN GRUNDERBEECK diens plaats als voorzitter invulde. In 1992 nam Ghislain HERMAN het voorzitterschap over.

Tijdens zijn voorzitterschap werden enkele structurele veranderingen doorgevoerd binnen de harmonie en profileerde hij de vereniging als een moderne maatschappij waar, naast aangename en kwaliteitsvolle muziek, de kameraadschap enorm belangrijk is. Hij heeft een optimistische en positieve ingesteldheid, die hij tomeloos ter beschikking stelt van de vereniging.

Als voorzitter realiseerde hij:

 • 1993: herwerking en modernisering van de statuten van de vereniging en buitenlandse reis naar Duitsland op verzoek van de 2e Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz.
 • 1994: het verzorgen van een jaarlijks concert vanuit de eigen organisatie, daar waar het vroeger slechts om lustrumvieringen ging.
 • 1995: herschikking van het trommelkorps en buitenlandse reis naar Spanje met optredens te Calella, Hostallets d'en Bas en Barcelona.
 • 1996: een kroniek van de harmonie n.a.v. het 50-jarig bestaan.
 • 1997: tweede buitenlandse reis en op algemene aanvraag naar Spanje met optredens te Calella, Hostallets d'en Bas en Barcelona.
 • 1998: drastische uitbreiding en verjonging van de Muziekkapel met de onderlinge strategie om blijvend te streven naar kwaliteitsverbetering.
 • 2001: viering 55-jarig bestaan met een dubbelconcert op de Grote Markt te Mechelen, samen met de Harmonie van de Brusselse Politiekorpsen.
 • 2003: buitenlandse reis naar de Moezel, meer bepaald Maring-Noviand en Bernkastl-Kues.
 • 2003 - 2004: drastische uitbreiding en verjonging van de Muziekkapel met de doel om blijvend te streven naar kwaliteitsverbetering.
 • 2005: buitenlandse reis naar de Moezel, meer bepaald Wintrich, Platten, Erden en Bernkastl-Kues.
 • 24 juni 2006: ontvangst ten stadhuize met korte academische zitting n.a.v. het 60-jarig bestaan van de muziekvereniging.
 • 12 september 2007: benoeming tot ere-sergeant van het CAD (nu CC Sp Dept Adm) op voordracht van Luitenant-Kolonel militair administrateur Eric Bauwens. Motivatie
 • 21-22-23 september 2007: buitenlandse reis naar de Moezel, meer bepaald in Salmtal, Trier en Bernkastl-Kues, met optredens te Neumagen en Brauneberg.
 • 16 juni 2009: viering 40-jarig bestaan van Politie IAP.
 • 25 juni 2011: viering 65-jarig bestaan van de muziekvereniging en ontvangst ten stadhuize met academische zitting.
 • 29 oktober 2016: ontvangst ten stadhuize met korte academische zitting n.a.v. het 70-jarig bestaan van de muziekvereniging.